Dueling Tree test evenement

Op zondag 6 november 2022 wordt er een test evenement Dueling Tree georganiseerd tussen 14:00 en ongeveer 16:00.

Omdat dit een test is om te bepalen hoe in de toekomst Dueling Tree wedstrijden er uit (kunnen) gaan zien, zijn er geen kosten aan de inschrijving verbonden maar zijn er ook geen prijzen te winnen.

Tip: Zorg voor meerdere magazijnen (want magazijn wissel is verplicht) en voldoende munitie want dit is erg leuk spelletje dat munitie vreet!

Inschrijven kan via deze pagina:

Inschrijven Dueling Tree

Je hebt al gestemd!

Nog steeds tijdelijke ledenstop

Het bestuur had in een eerder stadium al besloten, in het belang van de vereniging en de huidige leden, een tijdelijke ledenstop in te voeren omdat met het huidige ledenaantal de capaciteit van de vereniging was bereikt. Periodiek zou worden bekeken of er door verloop plaats was voor nieuwe leden en er een aanname ronde kon plaats vinden. Deze situatie is niet veranderd.

Omdat nog steeds regelmatig wordt geinformeerd naar de mogelijkheid lid te worden, dit herhalingsbericht op de website ter verduidelijking.

Je hebt al gestemd!

Tijdelijke ledenstop

Vanwege de grote toename van aanmeldingen voor het lidmaatschap van SV Doublet is de capaciteit van de vereniging met het huidige aantal leden bereikt.

Het bestuur heeft daarom, in het belang van de vereniging en de huidige leden, besloten een tijdelijke ledenstop in te voeren. Periodiek zal worden bekeken of er door verloop plaats is voor nieuwe leden en er een aanname ronde kan plaats vinden.

De ledenstop zal op de website worden gepubliceerd en eventuele wijzigingen daarin zullen daar ook zichtbaar zijn.

De op dit moment ingekomen aanmeldingen zullen nog worden behandeld, nieuwe aanmeldingen niet.

Je hebt al gestemd!

Nieuwe website

De nieuwe website is inmiddels geactiveerd. De komende tijd zullen eventuele problemen met de website worden gladgestreken en berichten worden toegevoegd. Er hebben zich tot nu toe 495 gebruikers geregistreerd.

Je hebt al gestemd!