Tijdelijke ledenstop

Vanwege de grote toename van aanmeldingen voor het lidmaatschap van SV Doublet is de capaciteit van de vereniging met het huidige aantal leden bereikt.

Het bestuur heeft daarom, in het belang van de vereniging en de huidige leden, besloten een tijdelijke ledenstop in te voeren. Periodiek zal worden bekeken of er door verloop plaats is voor nieuwe leden en er een aanname ronde kan plaats vinden.

De ledenstop zal op de website worden gepubliceerd en eventuele wijzigingen daarin zullen daar ook zichtbaar zijn.

De op dit moment ingekomen aanmeldingen zullen nog worden behandeld, nieuwe aanmeldingen niet.

Je hebt al gestemd!

Nieuwe website

De nieuwe website is inmiddels geactiveerd. De komende tijd zullen eventuele problemen met de website worden gladgestreken en berichten worden toegevoegd. Er hebben zich tot nu toe 470 gebruikers geregistreerd.

Je hebt al gestemd!