Gastschutters

Aangezien het helaas niet zo druk is als we gehoopt hadden, hebben wij besloten om voorlopig de vereniging te openen op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag. Of het aan het weer ligt, aan de vakantieperiode of dat het met corona te maken heeft te maken, weten wij niet, maar we bekijken de bezoekersaantallen van week tot week, en passen de openingstijden aan indien nodig.

Iedere gastschutter die komt schieten dient zich te melden aan de bar, waar hij of zij zich kan inschrijven op vertoon van originele jachtakte of bijzonder verlof (geen kopieën).

U ontvangt hier een speciale ID Card, met elektronische sleutel. De ID Card dient altijd zichtbaar gedragen te worden op de schietbanen. Bij aankomst op de schietbanen meldt u zich bij de baancommandant. Alle schutters dienen te allen tijde de aanwijzingen van de baancommandant op te volgen.

Alleen betalende gastschutters hebben toegang tot de schietbanen, het is gastschutters niet toegestaan introducés mee naar de schietbaan te nemen.

Leden van SV Doublet hebben voorrang op gastschutters indien er te weinig beschikbare schietbanen zijn voor het aantal schutters aanwezig.

Wapens in de kantine: Indien men gebruik wenst te maken van de kantine, dienen de wapens te worden opgeborgen in de speciale wapenkamer in de kantine aanwezig. Middels de ID card met elektronische sleutel heeft men toegang tot de wapenkamer.

Let op!!  Het is wettelijk niet toegestaan om wapens in de geparkeerde auto te laten liggen. De wapenkamer is voorzien van een camera systeem, zodat uw eigendommen goed bewaakt worden.


In verband met wedstrijden zijn onze geweer dan wel pistool /revolver banen gesloten voor gastschutters op de volgende data:

03-09-2020pistool/revolver baan gesloten voor gastschutters
13-09-2020pistool/revolver baan gesloten voor gastschutters
17-09-2020geweer baan gesloten voor gastschutters
08-10-2020pistool/revolver baan gesloten voor gastschutters
18-10-2020pistool/revolver baan gesloten voor gastschutters
22-10-2020geweer baan gesloten voor gastschutters
12-11-2020pistool/revolver baan gesloten voor gastschutters
15-11-2020pistool/revolver baan gesloten voor gastschutters
26-11-2020geweer baan gesloten voor gastschutters
10-12-2020pistool/revolver baan gesloten voor gastschutters
17-12-2020geweer baan gesloten voor gastschutters