Lidmaatschap

Indien u lid wil worden van onze schietvereniging, kom dan eerst eens kijken bij onze vereniging. U bent van harte welkom om een keer geheel vrijblijvend kennis te maken met de schietsport op onze vereniging. Hiervoor kunt u een afspraak maken, dit kan via e-mail “marisca@doublet.nl“. De kosten van de introductie (kennismaking) is € 15,00 p.p., dit is voor de uitleg die u krijgt, en evt. het gebruik van de wapens en de gehoorbescherming en de begeleiding die u krijgt. Extra kosten zijn de kosten van de kaarten en munitie die u opmaakt.

Indien u aangeeft lid te willen worden van onze schietvereniging krijgt u een aanmeldingsformulier en een aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag mee (VOG).  De VOG dient u bij uw gemeente in. Het aanmeldingsformulier dient u volledig ingevuld op te sturen of af te geven, inclusief 3 pasfoto’s alsmede de VOG waaruit blijkt dat screening heeft plaatsgevonden met het oog op aanname als lid van een schietsportvereniging. De hierboven genoemde formulieren en andere handige documenten met informatie over de schietsport zijn ook hier te downloaden: lid worden

Uw aanvraag zal o.a. door het bestuur worden beoordeeld. Tevens zal vooraf door de aannamecommissie nog een persoonlijk gesprek met u worden gevoerd alvorens u als lid wordt aangenomen.

Aanname leden
•    Éénmaal per 3 maanden worden nieuwe leden aangenomen;
•    Men dient een aanvraagformulier met bijbehorende stukken in te leveren;
•    Het (éénmalige) inschrijfgeld bedraagt € 175,00;
•    De jaarlijkse contributie is vastgesteld op € 230,00;
•    De verplichte veiligheidscursus(*) bedraagt € 50,00.

(*) Indien men reeds verlofhouder is, vervalt de verplichting tot deelname aan de veiligheidscursus.

(*) Indien men reeds in bezit is van jachtakte, en men wil bij Doublet met pistool en/of revolver gaan schieten is de veiligheidscursus verplicht.

Tijdens het eerste jaar
•    Moet men deelnemen aan de veiligheidscursus (verplicht indien men niet in bezit is van jachtakte of reeds verlofhouder is);
•    Is men verplicht om minstens 18 schietbeurten te doen, waarvan minstens 5 wedstrijden in dezelfde discipline.
•    Kunnen de pistolen / revolvers / geweren worden gebruikt van de vereniging.

Na het eerste jaar
•    Kan een verlofpas worden aangevraagd (voor de aanschaf van een eigen wapen);
•    Wordt van de leden verwacht dat ze een eigen wapen aanschaffen;
•    Kunnen leden met een eigen wapen incidenteel gebruik blijven maken van de verenigingswapens.

Afmelden / SV Doublet lidmaatschap opzeggen

U kunt uw lidmaatschap per brief of per e-mail opzeggen onder vermelding van de volgende gegevens:

Achternaam en voorletters. 
Voornaam.
Lidnummer.    
Adres.    
Postcode en woonplaats.  
Telefoonnummer.  
Geboortedatum.  
E-mail adres.
Reden van opzegging. 

Opzeggingen per e-mail dienen te worden gericht aan bestuur@doublet.nl

Opzeggingen per brief dienen te worden gericht aan:
SV Doublet
Hulteneindsestraat 16-A
5125 NH  Hulten

Let op:

Alleen opzeggingen die zijn voorzien van voldoende gegevens kunnen worden verwerkt. Van uw opzegging zult u een bevestiging ontvangen.

Voor de volledigheid willen we u informeren dat het lidmaatschap jaarlijks, aan het eind van het verenigingsjaar, stilzwijgend met één jaar wordt verlengd tenzij er tijdig is opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn. Het verenigingsjaar loopt van 1 december tot en met 30 november. Een opzegging per 30 november van het lopende verenigingsjaar dient dus vóór 1 november te zijn ingediend.

Loading