Nieuwe website

De nieuwe website is inmiddels geactiveerd. De komende tijd zullen eventuele problemen met de website worden gladgestreken en berichten worden toegevoegd. Er hebben zich tot nu toe 438 gebruikers geregistreerd.

Je hebt al gestemd!

Loading

e-screener

Geachte (aspirant)leden van S.V. Doublet,

Sinds de laatste wijziging in de Wet Wapens en Munitie van artikel 6a van 1 oktober 2019 maakt het doen van de zogenaamde e-screener test onderdeel uit van de procedure voor het verkijgen en verlengen van  het verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (WM4).

Deze e-screener is een op de computer in te vullen vragenlijst.

Computergestuurd  wordt geoordeeld over de psychische gestelheid  en persoonskenmerken van de invuller van de vragenlijst.

Op basis hiervan wordt een oordeel gegeven of de persoon wel of geen verlof verleend zou moeten worden. 

De wijziging in de vorm van de e-screener kan mogelijk grote gevolgen hebben voor nieuwe aanvragen en verlenging van bestaande verloven, voor onze vereniging en de schietsport in zijn geheel in Nederland.

Wat de wijziging inhoudt kan worden nagelezen via deze link:

https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2019/wetswijziging-e-screener-per-1-oktober-2019-van-kracht/

 De gevolgen van de E-screener voor nieuwe, en bestaande verlofhouders, en de ondersteuning van de KNSA hierbij, kan worden nagelezen via de link: 

https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2019/gevolgen-invoering-e-screener-voor-potentiele-verlofhouders-per-01-10-2019/

 Als u de E-screener al heeft moeten maken, of dit op korte termijn moet doen in verband met een nieuwe aanvraag dan wel verlenging, dan kunt u uw ervaringen hiermee online doorgeven aan de KNSA via de link:

https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2019/knsa-opent-loket-i-v-m-e-screener/

 Voor bestaande verlofhouders is er een schema opgesteld op basis waarvan hen zal worden verzocht de e-screener te volgen (omdat de capaciteit ontbreekt alle bestaande verlofhouders bij hun volgende verlenging de e-screener te laten volgen):

2020: verlofhouders in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 25 jaar en 60 jaar en ouder

2021: verlofhouders in de leeftijdsgroep van 41 tot en met 59 jaar

2022: verlofhouders in de leeftijdsgroep van 26 tot en met 40 jaar

 De eerste berichten over de uitvoering en de resultaten van de e-screener zijn zeer zorgelijk te noemen.

 Zowel de KNSA als onder andere de Verenigde Vakspecialisten Jacht en Schietsport (VVJS) , de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG), diverse verenigingen en individuele schutters ageren tegen (de invoer van de) e-screener en zien deze liefst zo snel mogelijk weer verdwijnen.

Via de online petitie: E-screener – NO WAY! kunt u kenbaar maken het niet eens te zijn met de nieuwe wetswijziging.

https://escreenerweg.petities.nl/

Inmiddels is op 22-10-2019 duidelijk geworden dat er tot nader order geen uitnodigingen om de e-screener te doen worden gestuurd naar bestaande verlof houders en jachtakte houders:

https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2019/uitnodigingen-e-screener-tot-nader-order-gestopt-voor-bestaande-verlofhouders/

Bij de eerste aanvraag voor een verlof zal de e-screener nog steeds deel uit maken van de procedure

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan zal het bestuur deze graag zo goed mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

André de Graaff

Voorzitter SV Doublet

Je hebt al gestemd!

Loading